TPSI België

SHOP JIJ ONLINE?

Maak een extra klik via Trooper en steun TPSI gratis.

Als je via onze Trooperpagina klikt op een shop, weet die shop dat je via Trooper gekomen bent en dat je ons wilt steunen. Op het moment dat jij jouw aankoop afrondt op de website van de shop, laten zij ons weten hoeveel geld ze aan TPSI schenken. Dat is soms een percentje van jouw aankoopbedrag, soms een vast bedrag, maar jij betaalt geen cent meer!

Missie

Een internationale samenwerking uitbouwen die het realiseren van de economisch georiënteerde  SDG’s ( Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) tot doel heeft. Dit gebeurt met de hulp van vrijwilligers, de stad Mechelen, de provincie Antwerpen , de Vlaamse faculteiten Economie en het Vlaamse bedrijfsleven.

In Vlaanderen en in Peru het ecosysteem sociaal en duurzaam ondernemen promoten en versterken.

De werking van TPSI Peru faciliteren, namelijk dienstverlening aan startende sociaal-ondernemers, het organiseren van lokale en internationale netwerkevents om de werking  state-of-the-art te houden, fondsen te werven en om waar nodig specifieke en technische bijstand te vinden. 

Ervoor zorgen dat TPSI Peru na een inloopperiode van 3 à 5 jaar een businessmodel hanteert waarbij financiële steun van buiten Peru niet meer nodig is en de inkomsten gegenereerd worden via fee for service door lokale, regionale en nationale overheden, via partners uit de privésector en via  bijdragen van de sociaal-ondernemers zelf. 

brugge, markt, square-3616516.jpg

Aansluiting op de SDG’s

De missie van TPSI sluit erg aan op de subdoelen 8.3, 8.4 en 9.3 van de SDG’s.Het is momenteel de enige organisatie die in samenwerking met lokale besturen een coachingprogramma organiseert voor beginnende sociaal-ondernemers.
De door TPSI bestreken regio’s lijden onder illegale goudwinning in de rivierdelta’s en roofmijnbouw op de altiplano en in de Andes. Kleine, duurzame ondernemingen zijn het valabele alternatief. Het bevragen van potentiële klanten, het ontwikkelen van marktconforme producten, het opstellen en pitchen van een realistisch businessplan om een lening of subsidies aan te vragen, behoren tot de stof van het programma.
In groep het programma van 5 maanden doorlopen verhoogt het zelfvertrouwen van de deelnemers.De meerderheid van hen zijn vrouwen jonger dan 40 jaar.

Historiek

In november 2018 start de Peruaanse Melanie Medina samen met vrijwilligers in BelgIë en Peru The Peruvian Social Incubator (TPSI). Ze heeft sociale economie gestudeerd aan de VUB en de KUL en maakt een thesis over de impact van sociaal-incubatoren in het Brusselse Gewest. In de lente van 2019 verhuist ze naar Mechelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sedert 2020 is TPSI België lid van de Mondiale Raad Mechelen en wordt erkend als 4de pijler initiatief. Met de steun van de Provincie Antwerpen worden in 2020 en 2021 coachingprogramma’s voor sociaal- ondernemers georganiseerd in resp. de regios Madre de Dios en Cajamarca/Jaen. Resp. 6 en 14 start-ups volgen een programma bedrijfsvoering gespreid over 5 maanden met één life-weekend en de rest via het internet en via Whatsapp. Een formule die ondanks Covid en ondanks de zeer afgelegen zones waarmee wordt gewerkt aanslaat en die TPSI toelaat een groeiend netwerk uit te bouwen.

2022: Tijdens een voorbereidend tweedaags event in Pucallpa eind mei – bedoeld om sociaal ondernemers te initiëren en te selecteren – bleek dat wegens de Covid-situatie en de ernstige sociale en politieke onlusten als gevolg van de presidentsverkiezingen het niet realistisch was het programma  enkel op Pucallpa te concentreren.

    

 

 

Terugvallend op ons netwerk en op de samenwerking met lokale besturen en ‘camaras de comercio’ werden er twee coachingscycli georganiseerd met een gemiddelde contacttijd van 48 uur tussen elke cliënt en de docenten en personal coaches. Van maart tot juli was er een cyclus voor ondernemers uit Lima, Ica en Cajamarca en tussen september en december één voor ondernemers uit Pucallpa, Madre de Dios, Ayacucho, Arequipa en Lima. Samen goed voor 18 ondernemers.

Coachingprogramma 2023 : IQUITOS / LORETO

In de afgelegen regio’s van Peru worden beginnende ondernemers en coöperatieven veelal aan hun lot overgelaten. Het volwassenenonderwijs is quasi onbestaand. Ze zijn niet op de hoogte van ondersteuningsmaatregelen via de overheid of internationaal mecenaat, krijgen moeilijk toegang tot bankleningen of zien op tegen allerhande reglementeringen. Heel wat drempels dus.

TPSI empowert hen via coachingprogrammas voor sociale en duurzame start-ups, waardoor de werkgelegenheid toeneemt en milieubelastende activiteiten als illegale goudwinning en houtkap afnemen.

In april 2023 wordt een tweedaags seminarie voor beginnende ondernemers georganiseerd dat toelaat geschikte kandidaten te selecteren (sociaal + duurzaam ondernemen).

    

 

 

 

 

 

 

 

   

Het programma zelf verloopt online via masterclasses op 8 tweewekelijkse zaterdagen met tussendoor coaching individueel en in kleine groepjes als hulp bij het uitvoeren van de opgelegde taken. Deze methodiek is gebaseerd op het ‘Social Lean Canvas’ en omvat marktonderzoek, eventuele productaanpassingen, het opstellen van een marketingplan en een globaal businessplan voor financieringsaanvraag bij banken en/of betoelaging bij lokale overheden.

Zo mogelijk (Covid) een life event in augustus 2023 waarop de afgewerkte businessplannen gepresenteerd worden.

Ervaring en netwerk in Peru

TPSI Peru heeft in 2020, 2021 en 2022 al succesvol coachingprogrammas georganiseerd in de regios Madre de Dios, Jaen , Cajamarca, Lima, Ica, Pucallpa, Ayacucho en Arequipa.

In totaal werden  35 ondernemingen gecoacht. De life-events werden ook opengesteld voor geïnteresseerden uit de regio. Op die manier volgden 250 personen minstens 1 seminarie. Daardoor wordt de methodiek verfijnd en aangepast aan de moeilijke omstandigheden qua bereikbaarheid en infrastructuur. Het netwerk wordt sterker en de lokale coachingcapaciteit zijn hierdoor fel toegenomen.

Boliviaanse Social Incubator

Jongerenorganisatie die zich inzet voor toegankelijk kwaliteitsonderwijs

Peruviaanse tak van een groot netwerk van internationale vrijwilligers/consultants

Faculteit Economie Lima

Ervaring en netwerk in België

Lid van de ’Mondiale Raad Mechelen’ sedert 2020 met financiële projectondersteuning sedert 2021

Lopende samenwerking met ’AfD (Academics for Development)’ waarbij Vlaamse vrijwilligers technische bijstand verlenen aan het WARA-project in Madre de Dios  en TPSI ad hoc tussenkomt

Samenwerking met ’Teach the Teachers’ wanneer zij opnieuw studenten en leerkrachten naar Peru zullen sturen om de kwaliteit van het onderwijs in business english te verbeteren

Samenwerking met de ’Chair Social Entrepreneurship van de Vrije Universiteit Brussel’ voor het organiseren van seminaries en online events in Peru , Bolivië en Colombië

Permanente fundraising via ‘Trooper’

Financiële projectondersteuning en 4de pijler-begeleiding door de Provincie Antwerpen sinds 2020

Join the team

Ben je supporter van sociaal en duurzaam ondernemen? Heb je een link met Peru? Wil je occasioneel of permanent meewerken ? 

Contacteer TPSI België via Georges Dusart 0032 478367645 of   georges.dusart@telenet.be

Je kan ons financieel steunen door je online aankopen via trooper.be/tpsibelgium te laten lopen (bvb. Voor bol.com , booking.com en tientallen andere)

Je kan je bij Delhaize verzamelde SuperPlus-punten aan ons doneren (zie delhaize.be/trooper )

Carrito de compra