TPSI België

Missie

Een internationale samenwerking uitbouwen die het realiseren van de economisch georiënteerde  SDG’s ( de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) tot doel heeft. 

Dit gebeurt met de hulp van vrijwilligers, de stad Mechelen, de provincie Antwerpen , de Vlaamse faculteiten Economie en het Vlaamse bedrijfsleven

In Vlaanderen en in Peru het ecosysteem sociaal en duurzaam ondernemen promoten en versterken.

De werking van TPSI Peru faciliteren, namelijk dienstverlening aan startende sociaal-ondernemers, het organiseren van lokale en internationale netwerkevents om de werking  state of the art te houden, fondsen te werven en om waar nodig specifieke, technische bijstand te vinden. 

Ervoor zorgen dat TPSI Peru na een inloopperiode van 3 à 5 jaar een businessmodel hanteert waarbij financiële steun van buiten Peru niet meer nodig is en de inkomsten gegenereerd worden via fee for service vanwege locale, regionale en nationale overheden, via partners uit de privé-sector en via  bijdragen van de sociaal-ondernemers zelf. 

Aansluiting op de SDG’s

De missie van TPSI sluit erg aan op de subdoelen 8.3, 8.4 en 9.3 van de SDG’s.Het is momenteel de enige organisatie die in samenwerking met lokale besturen een coachingprogramma organiseert voor beginnende sociaal-ondernemers.
De door TPSI bestreken regio’s lijden onder illegale goudwinning in de rivierdelta’s en roofmijnbouw op de altiplano en in de Andes. Kleine, duurzame ondernemingen zijn het valabele alternatief. Het bevragen van potentiële klanten, het ontwikkelen van marktconforme producten, het opstellen en pitchen van een realistisch businessplan om een lening of subsidies aan te vragen, behoren tot de stof van het programma.
In groep het programma van 5 maanden doorlopen verhoogt het zelfvertrouwen van de deelnemers.De meerderheid van hen zijn vrouwen jonger dan 40 jaar.

Historiek

In november 2018 start de Peruaanse Melanie Medina samen met vrijwilligers in BelgIë en Peru The Peruvian Social Incubator (TPSI). Ze heeft sociale economie gestudeerd aan de VUB en de KUL en maakt een thesis over de impact van sociaal-incubatoren in het Brusselse Gewest. In de lente van 2019 verhuist ze naar Mechelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sedert 2020 is TPSI België lid van de Mondiale Raad Mechelen en wordt erkend als 4de pijler initiatief. Met de steun van de Provincie Antwerpen worden in 2020 en 2021 coachingprogramma’s voor sociaal- ondernemers georganiseerd in resp. de regios Madre de Dios en Cajamarca/Jaen. Resp. 6 en 14 start-ups volgen een programma bedrijfsvoering gespreid over 5 maanden met één life-weekend en de rest via het internet en via Whatsapp. Een formule die ondanks Covid en ondanks de zeer afgelegen zones waarmee wordt gewerkt aanslaat en die TPSI toelaat een groeiend netwerk uit te bouwen.

In 2022 ligt de prioriteit op het versterken van de werking in België: sensibiliseren via de website van Theperuvianincubator.com en de andere social media van TPSI, het recruteren van nieuwe vrijwilligers, gerichte actie naar het bedrijfsleven en de Peruviaanse diaspora in België.

    

 

 

Coachingprogramma Ucayali / Pucallpa 2022

In de afgelegen regio’s van Peru worden beginnende ondernemers en coöperatieven veelal aan hun lot overgelaten. Het volwassenenonderwijs is quasi onbestaand. Ze zijn niet op de hoogte van ondersteuningsmaatregelen via de overheid of internationaal mecenaat, krijgen moeilijk toegang tot bankleningen of zien op tegen allerhande reglementeringen. Heelwat drempels dus.
TPSI empowert hen via coachingprogrammas voor sociale en duurzame start-ups, waardoor de werkgelegenheid toeneemt en milieubelastende activiteiten als illegale goudwinning afnemen.

Een kick-off seminarie tijdens hetwelk geschikte kandidaten geselecteerd worden is gepland voor mei-juni 2022. Het eigenlijke programma zal lopen van augustus 2022 tot januari 2023.
Tussen mei 2022 en januari 2023 wordt in de regio Ucayali (512.000 inwoners) met hoofdstad Pucallpa een coachingcyclus voor sociaal-ondernemers georganiseerd. Pucallpa ligt geïsoleerd in het Amazonewoud, aan de Ucayalirivier , een grote zijstroom van de Amazone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

In mei 2022 wordt een tweedaags seminarie voor beginnende ondernemers georganiseerd dat toelaat geschikte kandidaten te selecteren (sociaal + duurzaam ondernemen). Het programma zelf verloopt online via masterclasses op 8 tweewekelijkse zaterdagen met tussendoor coaching individueel en in kleine groepjes als hulp bij het uitvoeren van de opgelegde taken. Deze methodiek is gebaseerd op het ‘Social Lean Canvas’ en omvat marktonderzoek, eventuele productaanpassingen, het opstellen van een marketingplan en een globaal businessplan voor financieringsaanvraag bij banken en/of betoelaging bij lokale overheden.
Zo mogelijk (Covid) een life event in januari 2023 waarop de afgewerkte businessplannen gepresenteerd worden.

Ervaring en netwerk in Peru

TPSI Peru heeft in 2020 en 2021 al succesvol coachingprogrammas georganiseerd in de regios Madre de Dios en Jaen /Cajamarca met respectievelijk 6 en 14 deelnemers. Daardoor wordt de methodiek verfijnder en aangepast aan de moeilijke omstandigheden qua bereikbaarheid en infrastructuur. Het netwerk wordt sterker en de lokale coachingcapaciteit zijn hierdoor fel toegenomen.

Boliviaanse Social Incubator

Jongerenorganisatie die zich inzet voor toegankelijk kwaliteitsonderwijs

Peruviaanse tak van een groot netwerk van internationale vrijwilligers/consultants

Faculteit Economie Lima

Ervaring en netwerk in België

Lid van de ’Mondiale Raad Mechelen’ sedert 2020 met financiële projectondersteuning sedert 2021

Lopende samenwerking met ’AfD (Academics for Development)’ waarbij Vlaamse vrijwilligers technische bijstand verlenen aan het WARA-project in Madre de Dios  en TPSI ad hoc tussenkomt

Samenwerking met ’Teach the Teachers’ wanneer zij opnieuw studenten en leerkrachten naar Peru zullen sturen om de kwaliteit van het onderwijs in business english te verbeteren

Samenwerking met de ’Chair Social Entrepreneurship van de Vrije Universiteit Brussel’ voor het organiseren van seminaries en online events in Peru , Bolivië en Colombië

Permanente fundraising via ‘Trooper’

Financiële projectondersteuning en 4de pijler-begeleiding door de Provincie Antwerpen sinds 2020

Join the team

Ben je supporter van sociaal en duurzaam ondernemen? Heb je een link met Peru? Wil je occasioneel of permanent meewerken ? 

Contacteer TPSI België via Georges Dusart 0032 478367645 of   georges.dusart@telenet.be

Je kan ons financieel steunen door je online aankopen via trooper.be/tpsibelgium te laten lopen (bvb. Voor bol.com , booking.com en tientallen andere)

Je kan je bij Delhaize verzamelde SuperPlus-punten aan ons doneren (zie delhaize.be/trooper )